قوانین مرجوعی کالا و یا گارانتی

قوانین مرجوعی کالا و یا گارانتی

قبل از اقدام به مرجوعی حتما با ما تماس بگیرید 

هزینه مرجوعی به عهده مشتری میباشد 

کالاهای آسیب دیده پذیرفته نمیباشد 

جهت اقدام به تعویض گارانتی کالا آسیب دیده پذیرفته نمیباشد 

بدون پاکت پذیرفته نمیباشد 

دیدگاه خود را بنویسید